fbpx

Oikeudellinen tiedote

Kemson oikeu­del­linen tiedote: Tutustu näihin ehtoihin ennen kuin ryhdyt käyttämään sivustoa.

Käyttöehdot

Kemso Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä yhdessä ”Kemso”) www-sivuston (jäljempänä ”Sivusto”) käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen noudattamista. Sivuston käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy näitä käyttöehtoja.

Aineettomat oikeudet

Sivuston sisältämä aineisto, kuten teksti, grafiikka, nimet, kuvat, kuviot, piirrokset, logot, ikonikuviot sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat Kemson, sen osakkuus- ja yhteisyritysten, lisenssinantajien tai yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Kaikki oikeudet Sivuston sisältämään aineistoon pidätetään, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Aineiston kopioiminen, siirtäminen, muuttaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakelu on kielletty ilman Kemson etukäteistä kirjallista suostumusta. Sivuston katselu tietokoneella tai vastaavalla laitteella ja tulostaminen henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten on sallittua. Julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkisessa tiedonvälityksessä on sallittua, mutta tällöin on aina mainittava tiedon lähde.

Vastuuvapauslauseke

Sivuston sisältämä aineisto luovutetaan käytettäväksi sellaisena kuin se on, eikä Kemso vastaa sen virheettömyydestä, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Aineistoa ei miltään osin voida pitää Kemsoa sitovana tarjouksena tai sitoumuksena. Kemso varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa aineistoa ja Sivuston käyttöehtoja, saatavuutta taikka muita sen ominaisuuksia. Kemso ei myöskään takaa, että Sivusto on käytettävissä virheettömästi tai keskeytyksettä.

Kemso ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä kulusta, menetyksestä tai vahingosta, mukaan lukien muun ohessa liikevaihdon, tulon tai voiton menetys, toiminnan keskeytyminen tai tiedon menetys, joka aiheutuu Sivuston tai sen sisältämän aineiston käytöstä tai käytön keskeytymisestä. Kemso ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista, eikä mistään kolmannelle osapuolelle kuuluvasta sivustosta tai aineistosta, johon Sivustolla mahdollisesti on linkki tai viittaus.

Käyttäjän antamat tiedot

Sivuston käyttäjä on yksin vastuussa Sivuston kautta antamiensa tietojen virheettömyydestä, perille saapumisesta ja siitä, että käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa kyseiset tiedot. Sivuston käyttäjän on myös kohtuullisin keinoin varmistuttava siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä haittaohjelmia. Kemsolla on maksuton ja rajoitukseton oikeus käsitellä, kopioida, julkistaa ja jaella käyttäjän Sivuston kautta antamaa tietoa joko sellaisenaan tai liitettynä muuhun aineistoon, ja näin käyttää sitä mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin Suomen lain pakottavien säännösten asettamissa rajoissa.

Henkilötiedot

Kemso noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Henkilörekistereihin tallennettuja tietoja käytetään vain rekisteriselosteista ilmeneviin tarkoituksiin. Kemson rekisteriselosteet ovat saatavilla kemso.fi-sivuilla. Jokaisella on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot henkilötietolain mukaisesti.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kysymykset ja huomautukset

Näitä käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset pyydetään ystävällisesti lähettämään Kemso Oy:lle, Maalitie 1, FI-15560 Nastola

We are here for you

Contact us - find out how we can help your business in a changing market.

All emails are in the format:

firstname.lastname@kemso.fi

Technical director Henry Nummi

Mob +40 053 6820